جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ارزشیابی > ارزیابی عملکرد

مرجح

ارزیابی عملکرد  

نامرجح

  • سنجش عملکرد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1529105

این مفهوم را دانلود کن: