جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

ارزشیابی (fa) > ارزیابی عملکرد (fa)

مرجح

ارزیابی عملکرد (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa1529105

این مفهوم را دانلود کن: