جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

тарбияи кадрҳо > омӯзиши зимни хизмат

مرجح

омӯзиши зимни хизмат  

نامرجح

  • آموزش ضمن خدمت
  • омӯзэшэ зэмнэ хэдмат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155311

این مفهوم را دانلود کن: