جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اخلال  

نامرجح

  • پارازیت

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155318

این مفهوم را دانلود کن: