جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر الادارة > الأتصالات

مرجح

الأتصالات  

نامرجح

  • أتصالات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155323

این مفهوم را دانلود کن: