جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ارزشیابی (fa) > арзишёбии роҳбарону сардорҳо

مرجح

арзишёбии роҳбарону сардорҳо  

اعم

نامرجح

  • ارزشیابی راهبران و سرداران
  • арзэшёбӣе мудӣрон

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155332

این مفهوم را دانلود کن: