جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

استانداردها > استانداردهای کمی

مرجح

استانداردهای کمی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155336

این مفهوم را دانلود کن: