جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Стандарты > Количественные стандарты

مرجح

Количественные стандарты  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155336

این مفهوم را دانلود کن: