جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Manpower Supply > Recruitment

مرجح

Recruitment  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155339

این مفهوم را دانلود کن: