جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الاشتغال > الاشتغال بدوام کامل

مرجح

الاشتغال بدوام کامل  

نامرجح

  • اشتغال بدوام کامل
  • خطة التفرغ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155341

این مفهوم را دانلود کن: