جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اشتغال > اشتغال دوره ای

مرجح

اشتغال دوره ای  

نامرجح

  • اشتغال فصلی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155344

این مفهوم را دانلود کن: