جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اشتغال (fa) > Циклическая занятостъ

مرجح

Циклическая занятостъ  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155344

این مفهوم را دانلود کن: