جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Employment > Handicapped Employment

مرجح

Handicapped Employment  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155346

این مفهوم را دانلود کن: