جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ислоҳи барнома  

نامرجح

  • اصلاح برنامه
  • эслоҳэ барномэҳ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155349

این مفهوم را دانلود کن: