جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر مدیریت > برنامه ریزی > برنامه ریزی اجرایی

مرجح

برنامه ریزی اجرایی  

نامرجح

  • برنامه ریزی تاکتیکی
  • برنامه ریزی عملیاتی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155377

این مفهوم را دانلود کن: