جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Элементы управления > برنامه ریزی (fa) > Экономическое Планирование > Сельскохозяйственное Планирование

مرجح

Сельскохозяйственное Планирование  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155391

این مفهوم را دانلود کن: