جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

курсы по планированию > Краткосрочное Планирование

مرجح

Краткосрочное Планирование  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155392

این مفهوم را دانلود کن: