جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

شروط العمل > سلامة العمل

مرجح

سلامة العمل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155397

این مفهوم را دانلود کن: