جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

البطالة  

نامرجح

  • بطالة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155399

این مفهوم را دانلود کن: