جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

меҳнати бемузд  

نامرجح

  • محنت بی مزد
  • бӣгорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155402

این مفهوم را دانلود کن: