جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Пешбарӣ (кадру персонел ба хайси мукофот) > зина (дар ҳуҷҷати маъош ҷои кор)

مرجح

зина (дар ҳуҷҷати маъош ҷои кор)  

نامرجح

  • زینه (در حجت معاش جای کار)
  • поеҳ (эстэхдомӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155405

این مفهوم را دانلود کن: