جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҳаракати меҳнат  

نامرجح

  • حرکت محنت
  • таҳаррукэ кор

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155413

این مفهوم را دانلود کن: