جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тақсими меҳнат  

نامرجح

  • تقسیم محنت
  • тақсӣмэ кор

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155423

این مفهوم را دانلود کن: