جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > نظریه های مدیریت > دیوان سالاری

مرجح

دیوان سالاری  

نامرجح

  • بوروکراسی
  • نظریه بوروکراسی
  • نظریه دیوان سالاری
  • نظریه ماکس وبر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155445

این مفهوم را دانلود کن: