جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Labour Conditions > Working Hours

مرجح

Working Hours  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155460

این مفهوم را دانلود کن: