جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Labour Conditions > Labour Hardship

مرجح

Labour Hardship  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155461

این مفهوم را دانلود کن: