جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

شبکه های ارتباطی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155463

این مفهوم را دانلود کن: