جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Duty Description  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155465

این مفهوم را دانلود کن: