جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

توفیر (فرص) العمل  

نامرجح

  • الحاجة للطلقة البشر
  • حاجة للطلقة البشر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155475

این مفهوم را دانلود کن: