جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های نظارت > گزارش کار

مرجح

گزارش کار  

نامرجح

  • گزارش های آماری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155509

این مفهوم را دانلود کن: