جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Методы управления > Статистическая отчетность

مرجح

Статистическая отчетность  

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155509

این مفهوم را دانلود کن: