جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Кадровая Поставка > Кадровая Выбор

مرجح

Кадровая Выбор  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155510

این مفهوم را دانلود کن: