جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > مدیریت آموزش و پرورش

مرجح

مدیریت آموزش و پرورش  

نامرجح

  • اداره آموزش و پرورش

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155515

این مفهوم را دانلود کن: