جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > مدیریت حمل و نقل

مرجح

مدیریت حمل و نقل  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155526

این مفهوم را دانلود کن: