جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Идоракунии заводу корхона  

نامرجح

  • اداره کنی زَوُد و کارخانه
  • мудӣрӣятэ корхонэҳ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155532

این مفهوم را دانلود کن: