جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت (fa) > Экономическое управление > Аграрное управление

مرجح

Аграрное управление  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155534

این مفهوم را دانلود کن: