جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت (fa) > Экономическое управление > مدیریت مالی (fa) > Обучающие Финансовый менеджмент

مرجح

Обучающие Финансовый менеджмент  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155537

این مفهوم را دانلود کن: