جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مدیریت > مدیریت اقتصادی > مدیریت منابع

مرجح

مدیریت منابع  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155543

این مفهوم را دانلود کن: