جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Management > Manpower Management

مرجح

Manpower Management  

اعم

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155546

این مفهوم را دانلود کن: