جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Условия труда > отпуски > образовательные

مرجح

образовательные  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155548

این مفهوم را دانلود کن: