جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

حقوق و دستمزدها > مزایای شغلی

مرجح

مزایای شغلی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155552

این مفهوم را دانلود کن: