جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Barriers > Social Barriers

مرجح

Social Barriers  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155562

این مفهوم را دانلود کن: