جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عقبات الاتصالات > الحواجز الادراکیة

مرجح

الحواجز الادراکیة  

نامرجح

  • حواجز الادراکیة
  • علم دراسةالموانع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155563

این مفهوم را دانلود کن: