جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Barriers > Perceptual Barriers

مرجح

Perceptual Barriers  

نامرجح

  • Cognitive Barriers

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155563

این مفهوم را دانلود کن: