جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عقبات الاتصالات > العقبات اللغویة

مرجح

العقبات اللغویة  

نامرجح

  • عقبات اللغویة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155565

این مفهوم را دانلود کن: