جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Монеаҳои коммуникатсионӣ > Монеаҳои забонӣ

مرجح

Монеаҳои забонӣ  

نامرجح

  • مانعه های زبانی
  • мавонэъэ забонӣ

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155565

این مفهوم را دانلود کن: