جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عقبات الاتصالات > الحواجز الثقافیة

مرجح

الحواجز الثقافیة  

نامرجح

  • حواجز الثقافیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155566

این مفهوم را دانلود کن: