جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Communication Barriers > Cultural Barriers

مرجح

Cultural Barriers  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155566

این مفهوم را دانلود کن: