جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر الادارة > الاشراف

مرجح

الاشراف  

نامرجح

  • اشراف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155568

این مفهوم را دانلود کن: