جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های نظارت > نظارت بودجه ای

مرجح

نظارت بودجه ای  

یادداشت دامنه

  • اعمال نظارت از طریق بودجه‌بندی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-man/fa/page/asfa155570

این مفهوم را دانلود کن: